Thông cáo báo chí

Triển Lãm Công Nghệ và Dịch Vụ Chế Biến Nhựa và Cao Su Với Quy Mô Quốc Tế Lớn Nhất Tại Đông Dương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 2016 - Phiên bản lần thứ 6 của triển lãm PLASTICS AND RUBBER VIETNAM 2016 sẽ trở lại từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức cùng với phiên bản lần thứ 11 của triển lãm PROPAK VIETNAM 2016.

Plastics & Rubber Vietnam 2016 Đem đến Diễn Đàn Kinh Doanh Hàng Đầu Cho Ngành Công Nghiệp Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2015 - Đồng tổ chức bởi Công ty Dịch vụ Triển lãm Singapore, Công ty Messe Düsseldorf Asia và đơn vị trong nước - Công ty Dịch vụ Triển lãm VCCI, phiên bản sắp đến của triển lãm PLASTICS & RUBBER VIETNAM (Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ, Nguyên phụ liệu và Thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su cho thị trường Việt Nam) sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2016
3500 m2 diện tích trưng bày  149 Đơn vị trưng bày| Từ 20 quốc gia / vùng lãnh thổ 6402 Khách tham quan| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ 6 Nhóm gian hàng quốc tế