Cập nhật triển lãm PRV16

PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào hình bên dưới để coi bản trực tuyến

THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2016
3500 m2 diện tích trưng bày  149 Đơn vị trưng bày| Từ 20 quốc gia / vùng lãnh thổ 6402 Khách tham quan| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ 6 Nhóm gian hàng quốc tế