Cập nhật triển lãm PRV16

PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào hình bên dưới để coi bản trực tuyến

THỐNG KÊ PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2018
3000 m2 diện tích trưng bày  174 Đơn vị trưng bày| Từ 24 quốc gia / vùng lãnh thổ 6614 Khách tham quan| Từ 35 quốc gia / vùng lãnh thổ 5 Nhóm gian hàng quốc tế